Aanmelden

Wanneer de school in samenwerking met de ouders/ verzorgers een leerling aanmeldt voor het traject Aanmelden en Afstemmen (A&A) hebben we de volgende documenten nodig: 

Verplicht bij te voegen dossierstukken: 

 • Aanmeldformulier/ toestemmingsverklaring volledig ingevuld en ondertekend
 • Recente/ geldige logopedische testverslagen. 
 • Verslaglegging van de geboden hulp: OPP/ Groeidocument/ Topdossier, dit bevat in ieder geval: 
  • informatie m.b.t. bespreking eigen zorgstructuur of ondersteuningsteam
  • welke interventies, gericht op de spraaktaalproblematiek zijn er tot nu toe uitgevoerd en wat is het effect hiervan (deelhandelingsplannen )
 • Audiologische gegevens (alleen indien de leerling slechthorend is).

 

Indien aanwezig of later bij te voegen dossierstukken: 

 • Psycho diagnostisch onderzoek 
 • Audiologische gegevens.
 • Anamneselijst Meertaligheid (indien van toepassing).
Coördinator aanmeldpunt Schagen

Erik Hersbachaanmeldpuntnhn@viertaal.nl0224 - 29 95 94

Bij voorkeur altijd eerst bellen!
Spreekuur van maandag t/m donderdag tussen 9.00-11.00 uur