Informatie

Ambulante dienst regio Schagen

Bekijk
Wat we bieden

Voor professionals

Bekijken
Wat we bieden

Voor ouders

Bekijken
Aan de slag

Cursusaanbod en workshops

Bekijk

Wat we doen in deze regio

De Ambulante Dienst verzorgt ondersteuning aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in het regulier onderwijs in de regio Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West Friesland.

Als Ambulant dienstverleners zijn wij gespecialiseerde leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten of orthopedagogen die bekend zijn met leerlingen met communicatieve en/of auditieve beperkingen. Vanuit ons specialisme ondersteunen we leerlingen met een Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS), Slechthorende (SH) Leerlingen en leerlingen met communicatieve beperkingen vanuit een vorm van autisme (ASS). Ook de betrokkenen om de leerling heen kunnen ondersteuning krijgen.

Onze dienst werkt in de regio Noord-Holland-Noord en wordt bestuurd door Stichting VierTaal.

Nieuws vanuit Facebook AD Schagen

Een kort filmpje is een mooi startpunt om interactie te stimuleren. Praat over wat je ziet, bedenk samen hoe de hoofdpersoon zich voelt of bedenk hoe het verhaal afloopt. ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
De kerstboom wordt weer opgetuigd, zowel in de klas als thuis en daar hoort natuurlijk ook het zingen van kerstliedjes bij! Liedjes zingen is leuk en goed voor de taalontwikkeling. Picto-liedjes zijn liedjes die worden ondersteund met pictogrammen. Dit helpt bij het ontdekken en onthouden van woorden en zinsvormen. Onderstaande liedjes zijn zowel klassikaal goed in te zetten (digibord) als thuis. Tijdens het aanleren houd je als leerkracht/ ouder een iets langzamer tempo aan. Als ze het liedje kennen, kun je weer wat vlotter gaan zingen. Zie Picto-liedjes van Jolanda de Wit: www.dewitlogopedie.nl/liedjes/ Hierop staan heel veel kerstliedjes! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Uitnodiging doof SH beleving/ SpeeltuindagDe doof/SH beleving wordt gegeven voor leerkrachten, ondersteuners, assistenten en medewerkers van de buitenschoolse opvang waar de doof/SH leerling naar toe gaat. Het wordt gegeven in alle drie de regio's. Kennemerland: 11 januari 2023 Kennemerpoort in Alkmaar om 15.00 - 16.30 uur.Regio NHN: 19 januari 2023 Dienst Hoep 28 in Schagen om 15.00 - 16.30 uur.West-Friesland: 9 februari 2023 locatie nader te bepalen om 15.00- 16.30 uur. 11 april nodigen we alle dove en slechthorende kinderen uit voor de gratis speeltuindag. Het wordt gehouden bij de OKB speeltuin in Alkmaar van 10.00 tot 13.00 uur. Het is inclusief een patatje als afsluiting. ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Samengestelde zinnen Een leuke manier om te oefenen met het maken van samengestelde zinnen!Benodigdheden:* Spel Jenga, schrijf op ieder blokje een voegwoord,* Kijkplaat Sinterklaas. Persoon 1 pakt een blokje uit de toren en maakt een samengestelde zin met het voegwoord op het blokje (bijv. De Pieten helpen Sinterklaas, want het is bijna pakjesavond.)Daarna mag Persoon 1 het blokje bovenop de toren leggen en is persoon 2 aan de beurt, die hetzelfde doet. Veel speelplezier! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook