Informatie

Ambulante dienst regio Schagen

Bekijk
Wat we bieden

Voor professionals

Bekijken
Wat we bieden

Voor ouders

Bekijken
Aan de slag

Cursusaanbod en workshops

Bekijk

Wat we doen in deze regio

De Ambulante Dienst verzorgt ondersteuning aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in het regulier onderwijs in de regio Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West Friesland.

Als Ambulant dienstverleners zijn wij gespecialiseerde leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten of orthopedagogen die bekend zijn met leerlingen met communicatieve en/of auditieve beperkingen. Vanuit ons specialisme ondersteunen we leerlingen met een Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS), Slechthorende (SH) Leerlingen en leerlingen met communicatieve beperkingen vanuit een vorm van autisme (ASS). Ook de betrokkenen om de leerling heen kunnen ondersteuning krijgen.

Onze dienst werkt in de regio Noord-Holland-Noord en wordt bestuurd door Stichting VierTaal.