Wat is een Taalontwikkelingsstoornis (TOS)?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. De TOS uit zich bij iedere leerling anders. 

Hoe herken je een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Wat u zou kunnen zien aan uw kind:

  • slechte verstaanbaarheid
  • kromme, korte zinnen
  • kleine woordenschat
  • moeite om klanken te onthouden
  • zwak taalbegrip
  • chaotisch vertellen
  • woordvindingsproblemen
  • spreekt weinig 
  • misverstanden/conflicten
  • praten over gevoel is moeilijk 
  • opdrachten verkeerd uitvoeren
  • zegt vaak: “weet ik niet”
  • stelt weinig vragen
  • vluchtig, zwakke concentratie

Als je meerdere van deze signalen herkent, dan is er reden om aan een TOS te gaan denken.
Het is belangrijk om dit nader te onderzoeken (samen met de logopediste en school) om andere oorzaken uit te sluiten.

Bij een (vermoeden van) TOS kan er contact opgenomen worden met het aanmeldpunt van VierTaal om de mogelijkheden voor ondersteuning op school te bespreken.
Klik hier voor aanmeldprocedure

         

Klik hier voor Wat is TOS in 25 talen