Voor ouders

Informatie

Wat u kunt verwachten

Algemeen
Informatie

Taal ontwikkelingsstoornis (TOS)

Wat is TOS?
Informatie

Slechthorendheid (SH)

Wat is SH?
Deel Medezeggenschaps Raad

DMR

DMR

Ouders zijn voor ons een belangrijke gesprekspartner. Samen met u kijken wij naar waar uw kind goed in is en waarin het nog extra ondersteuning kan gebruiken. Daarmee zoeken wij samen met u als ouders, de school, logopedie en ook de leerling naar een passende begeleiding en hulp voor de auditieve- en/ of communicatieve beperkingen die uw kind ondervindt in het onderwijs.