Wat kunt u verwachten?

 

Is uw kind slechthorend of heeft het (een vermoeden van) een TOS?
Gaat uw kind naar een reguliere school?
Een ambulant begeleider van VierTaal kan op school komen om uw kind en de leerkracht te begeleiden.

 

Samen
De ambulant begeleider zal samen met ouders, school en het kind kijken wat uw kind nodig heeft op school. Dit noemen we onderwijsbehoeften. Dit is voor elk kind en elke school anders. We maken een begeleidingsplan waarin we doelen opstellen. Deze doelen evalueren we meerdere keren per jaar. 

Voorbeelden van wat we kunnen bieden: 

 • de leerkracht/ schoolteam krijgt begeleiding en advies 
 • advies geven over eventuele aanpassingen en hulpmiddelen
 • uw kind op bepaalde momenten ondersteunen tijdens de les 
 • met uw kind individueel of in een groepje werken
 • uw kind leert omgaan met zijn of haar TOS of gehoorverlies
 • informatie geven aan ouders over TOS of gehoorverlies 

Ambulante begeleiding is er omdat we willen dat uw kind: 

 • zich prettig, begrepen en veilig voelt op een school
 • gehoord wordt in de klas
 • zich zelf kan redden 
 • de lesstof goed kan volgen
 • hulp krijgt als hij/ zij vakken en vaardigheden moeilijk vindt 
 • leert omgaan met zijn of haar TOS of gehoorverlies
 • zich goed kan ontwikkelen