Wat kunt u verwachten?

Gaat uw kind naar een reguliere school? Dan kan een ambulant begeleider uw kind en de leerkracht of docent begeleiden en adviseren.

Leerlingen met auditieve en communicatieve beperkingen kunnen naar een reguliere school met extra begeleiding. Een ambulant dienstverlener van Viertaal bezoekt de school dan regelmatig om de leerling en leerkracht te begeleiden en te adviseren.

De inhoud van de ambulante dienstverlening is voor iedere leerling anders. Het hangt bijvoorbeeld af van de onderwijsbehoeften en beperking van uw kind en de vragen van de leerkracht of docent. De ambulant dienstverlener kan hierin bijvoorbeeld ondersteunen door met uw kind te werken. Dit kan individueel zijn of in een groepje. Ook leert uw kind omgaan met zijn of haar beperking en geeft de ambulant dienstverlener advies over eventuele aanpassingen en hulpmiddelen. De leerkracht (en soms het hele schoolteam) krijgt ook begeleiding en advies, bijvoorbeeld over wat uw kind nodig heeft in de klas.

Ambulante dienstverlening is er omdat we willen dat uw kind:

  • zich prettig, begrepen en veilig voelt op een school;
  • gehoord wordt in de klas;
  • zelfredzaam is;
  • de lesstof goed kan volgen;
  • hulp krijgt als hij of zij vakken en vaardigheden moeilijk vindt;
  • leert omgaan met zijn of haar TOS of gehoorverlies;
  • zich goed kan ontwikkelen.

 

Omdat een gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis invloed heeft op de taal- en spraakontwikkeling, heeft de ambulant dienstverlener veel aandacht voor de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. En dus voor vragen als: Hoe weet je of iemand jou heeft begrepen? Hoe kun jij de ander begrijpen? En hoe kom je voor jezelf op als je iets niet leuk vindt of niet begrijpt?