Wat is slechthorendheid?

Een slechthorende hoort geluiden zachter en anders. Dit geldt voor alle geluiden, dus ook voor spraak. Er zijn grote verschillen in slechthorendheid. Dit heeft te maken met hoeveel je kunt horen en welke geluiden je nog kan horen. 

Het gehoor kan worden onderzocht op een Audiologisch Centrum. Via de huisarts, de jeugdarts of een medisch specialist kun je een verwijzing krijgen voor het Audiologisch Centrum. 

Slechthorendheid kan veel oorzaken hebben. Soms is het erfelijk. Dan ben je slechthorend geboren. Slechthorendheid kan ook komen door een ziekte of een gehoorbeschadiging. Soms wordt niet duidelijk waarom iemand slechthorend is. 

 

Gehoorondersteuning

Slechthorenden maken vaak gebruik van hoortoestellen waardoor ze meer kunnen horen. Maar hun gehoor wordt nooit zo goed als dat van mensen zonder gehoorverlies. Vooral in een drukke omgeving kan het lastig zijn om iemand te verstaan. Denk bijvoorbeeld aan een drukke klas of een feestje. Een goed horend persoon kan geluiden filteren. Een hoortoestel filtert niet. Alle geluiden worden namelijk harder met een hoortoestel. Dus ook gekuch, gestommel of muziek. 

 

Hoe herken je slechthorendheid?

Klik om groter te maken

Slechthorendheid hoeft niet direct op te vallen. Herken je het volgende gedrag? Dan kun je aan slechthorendheid denken:

  • Stil of juist heel druk gedrag
  • Hard praten en de TV hard zetten
  • Niet reageren als je tegen de leerling praat
  • Iets anders doen dan je vraagt
  • Vaak vragen om herhaling: Wat zeg je? 
  • Informatie missen, vooral als het druk is. 
  • De taalontwikkeling loopt achter

 

Goede ondersteuning nodig 

Het is belangrijk dat een slechthorende leerling snel goede ondersteuning krijgt. Slechthorendheid kan namelijk grote gevolgen hebben voor:

  • de taalontwikkeling van de leerling;
  • het leren op school;
  • contacten met vriendjes en familie. 

Een slechthorende leerling weet vaak niet wat hij niet gehoord heeft, omdat hij sommige dingen wél goed hoort.  Daardoor ontstaan er makkelijk misverstanden. Slechthorende leerlingen kunnen hierdoor in de war raken, onzeker worden of opstandig. 

De ambulante dienst kan de school met een slechthorende leerling ondersteunen. Klik hier voor meer informatie over het aanmelden. 

 

Meer informatie

Deze organisaties bieden hulp aan slechthorende leerlingen en hun ouders: