Wat is slechthorendheid?

Als je slechthorend bent hoor je niet alles goed.
Je hoort dan wel geluiden maar verstaat niet goed wat er gezegd wordt. Klanken en geluiden komen zachter en vervormd over.
De mate en de aard van het gehoorverlies kan per kind verschillen.

Signalen van slechthorendheid:    

  • Het kind is erg druk of stil.
  • Het kind vraagt vaak om herhaling.
  • Het kind reageert niet, vooral als er geen oogcontact is.
  • Het kind zet de televisie of muziek hard.
  • Het kind heeft een vertraagde taal- of spraakontwikkeling.
  • Het kind mist meer informatie als het druk is.
  • Het kind reageert net iets later (kijkt eerst naar de anderen).
  • Het kind begrijpt niet goed wat je zegt of doet iets anders dan je vraagt.
  • Het kind is vaak verkouden of moe of heeft hoofdpijn.

Horen en reageren is niet hetzelfde als verstaan en begrijpen.
Slechthorende kinderen horen minder en anders dan goedhorende kinderen.
Een slechthorend kind weet vaak niet wat hij niet gehoord heeft.
Hij hoort namelijk ook delen wel goed.
Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan. 

Apparatuur
Slechthorende kinderen maken vaak gebruik van hoorapparatuur.
Hierdoor verbetert het gehoor.
Terloops horen en verstaan in rumoer blijven problemen geven.
Hier moet rekening mee gehouden worden.
Het gebruik van soloapparatuur (microfoon voor de spreker en een ontvanger voor de leerling) kan hierbij helpen. 

Bij slechthorendheid kan er contact opgenomen worden met het aanmeldpunt van VierTaal om de mogelijkheden voor ondersteuning op school te bespreken. Klik hier voor aanmeldprocedure