Voor professionals

Informatie

Algemeen

Lees meer
informatie

Passende begeleiding

Lees meer
Aanmelden

Werkwijze aanmelden

Lees meer
Expertise

Cursusaanbod

Bekijk

De ambulante dienst Viertaal in Schagen is verbonden aan het VierTaal College en de Burgemeester de Wildeschool, openbare scholen voor speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 13 jaar met  respectievelijk een TOS en/of auditieve beperking.  De vestiging is gelokaliseerd achter het VierTaal College aan de Hoep 28 in Schagen.

Ambulante begeleiding heeft tot doel het geven van begeleiding aan leerkrachten, slechthorende kinderen en kinderen met TOS in het regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Het team van onze dienst bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten, logopedisten en orthopedagogen. De dienst bestaat uit meer dan 40 begeleiders die op ruim 100 scholen in de regio Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland werkzaam zijn.