Voor professionals

Informatie

Algemeen

Lees meer
informatie

Passende begeleiding

Lees meer
Aanmelden

Werkwijze aanmelden

Lees meer
Expertise

Cursusaanbod

Bekijk

De ambulante dienst VierTaal Schagen is verbonden aan het VierTaal College en de Burgemeester de Wildeschool, openbare scholen voor speciaal onderwijs aan leerlingen met respectievelijk een TOS en/of auditieve belemmering.  De vestiging van de ambulante dienst is gelokaliseerd achter het VierTaal College aan de Hoep 28 in Schagen.

Ambulante begeleiding heeft tot doel het geven van begeleiding aan professionals en leerlingen/ studenten met een TOS en/of een auditieve belemmering in het reguliere onderwijs (basis-, voortgezet- en middelbaar beroeps onderwijs). Het team van de ambulante dienst bestaat uit ongeveer 40 medewerkers die werken als gespecialiseerde leerkracht, onderwijsondersteuner, logopedist of orthopedagoog en zijn verbonden aan ruim 100 scholen in de samenwerkingsverbanden Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland .