Vacatures en solliciteren

Werkomgeving
De ambulant begeleider maakt deel uit van het ambulante team, bestaande uit ambulant begeleiders, logopedisten, orthopedagogen/psychologen, onderwijs assistenten.

De gezamenlijke overlegmomenten vinden plaats op de dienst in Schagen. Voor de taken m.b.t. de leerlingen wordt vanuit huis gewerkt en werkt iedere AB-er zoveel mogelijk binnen zijn eigen regio. Ons werkterrein is verdeeld over 3 regio’s, te weten: Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland.

Open sollicitatie:
Heb je belangstelling in een functie bij ons? Stuur dan een sollicitatiebrief en CV o.v.v. “open sollicitatie” t.a.v. H. Teunissen,  bij voorkeur per mail naar: ambulantedienstnhn@viertaal.nl

Meer informatie is te verkrijgen via het contactformulier of bij H. Teunissen, locatie directeur ambulante dienst en trajectbureau cluster 2 Schagen, telefoon: 0224-422102